Our Projects

Ministria of Internal Affairs

ADRESARI

Sistemi i regjistrit kombetar te adresave.

Ministria of Internal Affairs

Ministri for europe and foreign affairs

SHKO

Projekt per dixhitalizimin e sherbimeve.

Ministri for europe and foreign affairs

National Agency of ICT

Multiple Collaborations

Bashkpunime me projekte te ndryshme ne fushen e IT

National Agency of ICT

Ministri of Defence

Security Collaboration

Projekte te ndryshme ne fushen e sigurise.

Ministry of Defence

DPA

ARKIVA

Sistemi i dixhitalizimit te dokumentave te arkives shteterore.

DPA